Kto sme Naše poslanie Projekty Ďakujeme Vedeli ste, že... Kontakt

PODPORTE NÁS


NAŠE VÝROBKY

Batikovaná taška
Keramické figúrky
Sada bavlnených vrecúšok
Sieťované ekovrecúška
Tienidlá na svietniky
Trendový batoh
voskové sviečky
Keramika
Šperky


Záverečná správa

Oznámenie o konaní
verejnej zbierky


Predbežná správa
verejnej zbierky


Výzva na predkladanie
ponúk 1


Výzva na predkladanie
ponúk 2
späť
KTO SME?

Sme občianske združenie Usmej sa na mňa!

Sme rodičia, učitelia a lekári výnimočných detí. Výnimočných v tom, že vzhľadom na svoje telesné či mentálne postihnutie musia vynaložiť viac úsilia ako ich zdraví rovesníci. A to im pomáha objavovať svoje výnimočné talenty a zručnosti.

Ako členovia občianskeho združenia sa zasadzujeme o integráciu sluchovo, zrakovo, mentálne a telesne postihnutých detí a mládeže do spoločnosti. Učíme ich využívať tie schopnosti, ktoré majú. Pomáhame im spoznávať okolitý svet. Organizáciou rôznych športových a kultúrnych podujatí vytvárame príležitosti, cez ktoré spoznávajú bežné radosti zdravých detí. Pomocnú ruku podávame rodičom, informovaním verejnosti lámeme bariéry medzi zdravými a výnimočnými.

Na ulici denne stretávame ľudí, ktorým život v niečom ubral, ale v niečom inom zase pridal. Niektoré postihy sú viditeľné, niektoré sú však skryté hlboko v srdci človeka. Ak chcete objaviť úsmev na tvári výnimočných, usmejte sa na nich!


  Stanovy občianskeho združenia
  Predsedníctvo občianskeho združenia
  Školy a organizácie