Kto sme Naše poslanie Projekty Ďakujeme Vedeli ste, že... Kontakt

PODPORTE NÁS


NAŠE VÝROBKY

Batikovaná taška
Keramické figúrky
Sada bavlnených vrecúšok
Sieťované ekovrecúška
Tienidlá na svietniky
Trendový batoh
voskové sviečky
Keramika
Šperky


Záverečná správa

Oznámenie o konaní
verejnej zbierky


Predbežná správa
verejnej zbierky


Výzva na predkladanie
ponúk 1


Výzva na predkladanie
ponúk 2
späť
NAŠE POSLANIE

Našim poslaním je vytváranie a podpora príležitostí pre integráciu zmyslovo, telesne a mentálne postihnutých detí a mládeže do spoločnosti.

Pri napĺňaní tohto poslania:
 • chránime záujmy a potreby zmyslovo, mentálne a telesne postihnutých detí a mládeže;

 • aktívne sa zasadzujeme o integráciu zmyslovo, mentálne a telesne postihnutých detí a mládeže do spoločnosti;

 • organizujeme kultúrne, spoločenské a športové akcie s týmto zameraním;

 • svojimi aktivitami prispievame k akceptovaniu zmyslovo, mentálne a telesne postihnutých detí a mládeže v spoločnosti;

 • medializujeme problematiku zmyslovo, mentálne a telesne postihnutých detí a mládeže;

 • zasadzujeme sa o zlepšovanie psychosociálnej starostlivosti o zmyslovo , mentálne a telesne postihnuté deti a mládež;

 • zasadzujeme sa o rozvíjanie osobnosti a nadania zmyslovo, mentálne a telesne postihnutých detí a mládeže a to prostredníctvom organizovania rôznych akcií s aktívnym zapojením postihnutých detí;

 • vyhľadávame možnosti zapojenia zmyslovo, mentálne a telesne postihnutých detí a mládeže do masových akcií;

 • nadväzujeme kontakty s inými organizáciami s podobným zameraním;

 • zasadzujeme sa o zlepšenie podmienok vzdelávania zmyslovo, mentálne a telesne postihnutých detí a mládeže;

 • organizujeme zbierky a vyhľadávame sponzorov za účelom podpory vzdelávacích programov, záujmovej činnosti a tvorivých dielní.