Kto sme Naše poslanie Projekty Ďakujeme Vedeli ste, že... Kontakt

PODPORTE NÁS


NAŠE VÝROBKY

Batikovaná taška
Keramické figúrky
Sada bavlnených vrecúšok
Sieťované ekovrecúška
Tienidlá na svietniky
Trendový batoh
voskové sviečky
Keramika
Šperky


Záverečná správa

Oznámenie o konaní
verejnej zbierky


Predbežná správa
verejnej zbierky


Výzva na predkladanie
ponúk 1


Výzva na predkladanie
ponúk 2
späť
Dar od KOSITu pomôže "výnimočným" deťom.V polovici januára sa uskutočnil v rámci osláv 15. výročia založenia
spoločnosti KOSIT Reprezentačný a charitatívny ples, na ktorý bolo pozvané
aj naše Občianske združenie Usmej sa na mňa.

Predstavitelia občianskeho združenia si pri tejto príležitosti prevzali
z rúk generálneho riaditeľa KOSITu Mariána Christenka, primátora Mesta
Košice Richarda Rašiho a riaditeľky Nadácie KOSIT Jany Končekovej
symbolický šek v hodnote 1 500 €. Počas večera sa podarilo vyzbierať
ďalších 2515 € vďaka darom od vzácnych hostí, partnerov a zákazníkov
spoločnosti. Srdcia všetkých prítomných otvorilo a dojalo roztomilé
vystúpenie našich malých hendikepovaných škôlkarov.

*„Je to pre nás veľká česť, že práve naše občianske združenie bolo vybrané
ako prijímateľ daru od KOSITu a jeho nadácie. Cítili sme to ako odmenu za
našu 10-ročnú prácu, lebo ľudia ktorí nás navrhli poznajú našu činnosť
a veria nám, *povedala Erika Bočeková, štatutárka Občianskeho združenia
Usmej sa na mňa.

*„Som veľmi rád že sme mohli našim príspevkom pomôcť deťom a ich rodinám.
Verím, že tento finančný dar pomôže všetkým aspoň trocha uľahčiť ich
neľahkú situáciu, umožní „výnimočným deťom“ stráviť príjemný čas v tábore
plnom zážitkov, zrehabilitovať sa a okúsiť niečo nové, na čo budú môcť
ďalší školský rok v dobrom spomínať“*, nádeja sa Marián Christenko,
generálny riaditeľ KOSIT a.s.“ .

Celý dar bude použitý na zorganizovanie špeciálneho environmentálneho
letného tábora pre sluchovo, zrakovo, telesne a mentálne znevýhodnené deti
a mládež ako aj na letný pobyt pri mori pre zdravotne hendikepovanú
mládež.Vážime si každú pomoc, lebo vieme, že tieto peniažky mohla každá
spoločnosť využiť aj ináč, vo svoj prospech. Väčšinou nás podporujú tie
firmy, ktoré poznajú výsledky našej práce a získali sme si ich dôveru.


ĎAKUJEME.