Kto sme Naše poslanie Projekty Ďakujeme Vedeli ste, že... Kontakt

PODPORTE NÁS


NAŠE VÝROBKY

Batikovaná taška
Keramické figúrky
Sada bavlnených vrecúšok
Sieťované ekovrecúška
Tienidlá na svietniky
Trendový batoh
voskové sviečky
Keramika
Šperky


Záverečná správa

Oznámenie o konaní
verejnej zbierky


Predbežná správa
verejnej zbierky


Výzva na predkladanie
ponúk 1


Výzva na predkladanie
ponúk 2
späť
Perníková chalúpka pre hendikepované deti


Už po 15. krát zorganizovalo OZ Usmej sa na mňa špeciálny letný tábor pre 49 mentálne, sluchovo, zrakovo a telesne hendikepovaných detí a mládež v krásnej prírode v hoteli DAM v Košickej Belej. O túto veselú chasu sa staralo 16 dobrovoľníkov z radov členov občianskeho združenia ako aj študentov, dokonca aj dospelých „výnimočný detí“, ktoré tiež odrástli na týchto táboroch.


Ústrednou témou pobytu bola Rozprávka o perníkovej chalúpke a tomu boli aj prispôsobené všetky aktivity. Deti stavali domček, maľovali srdiečka na strechu, dokonca aj ozdobovali medovníčky, ktoré si vopred vlastnoručne napiekli. Neodmysliteľnou súčasťou boli večerné diskotéky, rôzne hry, táborák, nočná hra, dokonca aj olympiáda so zaujímavými „špeciálnymi“ disciplínami. „ Snažíme sa prispôsobiť program možnostiam našich detí, ale zároveň bol zábavný a mohli si zmerať svoje limity. Preto sme toho roku po prvý krát zaradili súťaž Tvrďák (niektorí to nazvali aj Drsňák), kde mohli súťažiť len tí, ktorí počas celého tábora plnili nejaké úlohy. Tiež sa deti veľmi tešili z návštevy skautov,“ povedala animátorka Katka Timurová.


„Špecifikom našich táborov je to, že sa tu stretnú deti a mládež s rôznymi hendikepmi. Je to o to náročnejšie na program, ale veľkým prínosom je, že sa učia navzájom sa rešpektovať a pomáhať si. Bolo krásne, ako sa predháňali v robení „dobrých skutkov“ a pomáhali si navzájom – väčší pomáhali malým, „slucháči“ pomáhali mentálnym, všetci si mohli vyskúšať chodiť na vozíčku, alebo so zaviazanými očami,“ s radosťou dodáva Erika Bočeková, štatutárny zástupca OZ Usmej sa na mňa.


„Veľmi si vážime všetkých dobrovoľníkov, ktorí v rámci svojej dovolenky, alebo prázdnin prišli stráviť namáhavý týždeň plný zodpovednosti, ale aj radosti. Po pobyte sme všetci fyzicky unavení, ale psychicky nabití energiou od výnimočných detí, ktoré nám lásku vracajú dvojnásobne. Ich bozky a objatia sú najväčšou odmenou“, povedala Dagmar Kočiová, riaditeľka OZ. „Sme veľmi vďační aj mestu Košice, ktoré finančne podporilo realizáciu tábora cez Fond zdravia mesta Košice a projekt Srdce v meste. Je to nosné podujatie nášho OZ. Po finančnej stránke mohlo vzniknúť aj vďaka výťažku z Benefičného koncertu Usmej sa na mňa, ktorý organizujeme každoročne v marci“, dodala riaditeľka.


Ďakujeme pekne za bezplatný pitný režim od spoločnosti Aqua Pro, bezplatnú potlač na tričkách pre účastníkov od spoločnosti Q&R, Ing. Slivka Juraj a reklamné predmety z VSE, NESS Kdc a DeutschMann, ktoré poslúžili ako odmeny pre deti.


  Fotogaléria - Letný tábor 2019