Kto sme Naše poslanie Projekty Ďakujeme Vedeli ste, že... Kontakt

PODPORTE NÁS


NAŠE VÝROBKY

Batikovaná taška
Keramické figúrky
Sada bavlnených vrecúšok
Sieťované ekovrecúška
Tienidlá na svietniky
Trendový batoh
voskové sviečky
Keramika
Šperky


Záverečná správa

Oznámenie o konaní
verejnej zbierky


Predbežná správa
verejnej zbierky


Výzva na predkladanie
ponúk 1


Výzva na predkladanie
ponúk 2
späť
Študenti rozhýbu hendikepované deti

Usmej sa na mňa partnerom MOVE Week-u 2014

Aj telesne, zmyslovo a mentálne hendikepované deti z košických škôl sa zapoja do medzinárodného týždňa pohybu s názvom MOVE WEEK 2014. Občianske združenie Usmej sa na mňa v spolupráci s Ústavom telesnej výchovy a športu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach zorganizuje v piatok 3. 10. 2014 športové dopoludnie v telocvični na Medickej ulici v Košiciach. Okrem toho sa hendikepované deti z OZ Usmej sa na mňa zapoja aj do celomestskej plaveckej štafety a minimaratónu. Stanú sa súčasťou najväčšej európskej kampane športu pre všetkých a budú hrať aktívnu rolu v dosiahnutí hlavného cieľa kampane „O 100 miliónov viac pohybovo aktívnych Európanov do roku 2020“.

„Jedným z cieľov OZ Usmej sa na mňa je zapájať zdravotne hendikepované deti do bežného života a viesť ich aj k zdravému životnému štýlu. Preto sme privítali ponuku pedagógov a študentov z ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach  priblížiť deťom pohyb a športovú činnosť zábavnou formou“, povedala predsedníčka OZ Erika Bočeková. Zaujímavé aktivity pre deti s rôznym postihom pripravia študenti odboru Šport a rekreácia pod vedením Mgr. Zuzany Küchelovej. Podujatia sa zúčastní približne 50 „výnimočných“ detí v školskom veku.

„Rozvíjajúca sa spolupráca s Ústavom telesnej výchovy a športu UPJŠ prináša obohatenie činnosti nášho OZ a zároveň pre študentov je to nové poznanie a skúsenosť s prácou s „výnimočným“ deťmi“, povedala Erika Bočeková. Študenti spestrili svojou aktívnou účasťou aj program letného tábora detí z občianskeho združenia a tiež pomáhali pri organizácii športového podujatia na ŠZŠ na Vojenskej ulici v Košiciach.

MOVE Week je každoročné celoeurópske podujatie, ktoré prebieha v prvý októbrový týždeň. Tohto roku sa koná v termíne 29. 9. – 5. 10. 2014. Je súčasťou NowWeMove kampane. Cieľom MOVE Weeku je propagovať výhody spojené s aktívnym životným štýlom a podpora pravidelnej účasti v športe a pohybovej aktivite. Naprieč celou Európou ho pomáha organizovať široký okruh organizácií, dobrovoľníckych skupín, klubov a jednotlivcov.


  Fotogaléria - MOVE Week